top of page
Fridhem Barnträdgård

Styrelsen och Kollegiet

Styrelsemöte hålls en gång i månaden. Alla tillsvidareanställda erbjuds vara med i styrelsen.

Kollegiemöte hålls en gång i veckan där alla tillsvidareanställda medarbetare och långtidsvikarier deltar.

Styrelse 2023/2024:

Benita Thorsen – Ordförande

Jerker Vennström – Sekreterare

Maria Lagrelius – Kanslist/Kassör

Medarbetare

Catharina Retsler

Christin Karlsen

Benita Thorsen

Rebecka Nymberg

Mia Svärd

Amanda Jönsson

Jerker Vennström

Anja Fagerlund

Dorte Mundeling

Helen Andersson

Cornelia Retsler Thulin

–  Pedagog Vitsippan, Rektor

–  Pedagog Blåsippan

–  Småbarnspedagog Lillstugan

–  Småbarnspedagog  Videungen

–  Småbarnspedagog Solskatten

–  Småbarnspedagog  Solrosen

–  Pedagog Vitsippans kök, Skolchef

–  Pedagog Blåsippans kök

–  Pedagog eftermiddagar

–  Pedagog eftermiddagar

–  Föräldraledig

Fridhems Barnträdgård
bottom of page